KISS
Natural Eyebrow Pencil

 • Kiss Natural Eyebrow Pencil
 • 01 light brown 
 • HKD 77.0
 • 02 natural brown 
 • HKD 77.0
 • 03 dark brown 
 • HKD 77.0
 • 01 light brown Cartridge
 • HKD 42.0
 • 02 natural brown Cartridge
 • HKD 42.0
 • 03 dark brown Cartridge
 • HKD 42.0

 


 KISS
Natural Eyebrow Pencil

 • Kiss Natural Eyebrow Pencil
 • 01 light brown 
 • HKD 77.0
 • 02 natural brown 
 • HKD 77.0
 • 03 dark brown 
 • HKD 77.0
 • 01 light brown Cartridge
 • HKD 42.0
 • 02 natural brown Cartridge
 • HKD 42.0
 • 03 dark brown Cartridge
 • HKD 42.0

 


 KISS
Natural Eyebrow Pencil

 • Kiss Natural Eyebrow Pencil
 • 01 light brown 
 • HKD 77.0
 • 02 natural brown 
 • HKD 77.0
 • 03 dark brown 
 • HKD 77.0
 • 01 light brown Cartridge
 • HKD 42.0
 • 02 natural brown Cartridge
 • HKD 42.0
 • 03 dark brown Cartridge
 • HKD 42.0

 


 


 


 
© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.