• Visee NUDY RICH EYES
 • 自然裸色與肌膚完美融合 打造柔和立體大眼的眼影組合.
 • 以色澤柔和的裸色組成,緊貼肌膚,締造立體輪廓, 配合純金粉體,塑造自然立體眼妝效果。
 

 • JPD 0.0
 • 37.00g
 • BE-1
 • GOLDEN BEIGE
 • JPD 0.0
 • 37.00g
 • BE-2
 • COPPER BEIGE
 • JPD 0.0
 • 37.00g
 • BE-4
 • PINK BEIGE
 • JPD 0.0
 • 38.00g
 • BE-5
 • MAUVE BEIGE
 • JPD 0.0
 • BE-1
 • GOLDEN BEIGE
 • JPD 0.0
 • BE-2
 • COPPER BEIGE
 • JPD 0.0
 • BE-4
 • PINK BEIGE
 • JPD 0.0
 • BE-5
 • MAUVE BEIGE

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.