• Therapino Oil Bar 滋潤唇膏 4.5 g
 • 有機麻油及薰衣抽出優質精華, 加倍滋潤乾燥的雙唇,持久滋潤,令妳的雙唇回復柔軟。
 

 • HKD 38.0
 • ( R ) Rich
 • 醇厚
 • HKD 38.0
 • ( C ) mint
 • 薄荷
 • HKD 38.0
 • ( R ) Rich
 • 醇厚
 • HKD 38.0
 • ( C ) mint
 • 薄荷

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.