• KOJI Eyelash Curler Wide 34mm 寬闊型睫毛夾
 • 夾頭使用特廣 34mm設計,能將睫毛夾出自然捲翹的弧度,不傷睫毛。
 • 附更換夾毛墊
 

 • HKD 49.0
 • No.74
 • Short size
 • HKD 49.0
 • No.73
 • Wide size
 • HKD 17.0
 • No.154
 • silicon refill for 34mm
 • HKD 49.0
 • No.74
 • Short size
 • HKD 49.0
 • No.73
 • Wide size
 • HKD 17.0
 • No.154
 • silicon refill for 34mm


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like