• CANMAKE Perfect Brown Eyes 完美啡眼妝
 • 理想的啡色眼影組合,包含膏狀底霜及三種眼影內附鏡子及雙頭棉掃。此色系大熱假睫毛妝容的絕配,小心地由底向上造影,令雙眼變得更大、更明亮。
 

 • JPD 0.0
 • 31.00g
 • 01
 • Deep Brown
 • JPD 0.0
 • 31.00g
 • 04
 • Sweet Brown
 • JPD 0.0
 • 01
 • Deep Brown
 • JPD 0.0
 • 04
 • Sweet Brown

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.