• CANMAKE Mix Eyebrown 混合眉粉
  • 一款妝品就可以畫出眉妝及打鼻影,三重層次色調,為你營造出最獨特色調,粉末帶有滋潤質感,讓妝效更緊貼,不易褪失。你可以於想要的位置化出理想的妝效。
 

  • JPD 0.0
  • 18.00g
  • 01
  • Yellow Brown
  • JPD 0.0
  • 01
  • Yellow Brown

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.