• CANMAKE Mix Eyebrown 混合眉粉
 • 一款妝品就可以畫出眉妝及打鼻影,三重層次色調,為你營造出最獨特色調,粉末帶有滋潤質感,讓妝效更緊貼,不易褪失。你可以於想要的位置化出理想的妝效。
 

 • HKD 55.0
 • 01
 • Yellow Brown
 • HKD 55.0
 • 02
 • Natural Brown
 • HKD 55.0
 • 03
 • Soft Brown
 • HKD 55.0
 • 01
 • Yellow Brown
 • HKD 55.0
 • 02
 • Natural Brown
 • HKD 55.0
 • 03
 • Soft Brown

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.