4987241134519.jpg 4987241134519a.jpg

  • Obagi High Potency Vitamin C Serum 20 plus V.E . 15ml
  • 針對較頑固的色斑及暗瘡印,預防黑色素的形成。 高效抗氧化,有效抗衰老及使肌膚有光澤。 滲透力是C10 的3倍。
  • JPD 0.0
  • 115.00g
 


you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.