• TRANSINO UV Whitening UV Concealer 藥效美白UV遮瑕膏. 2.5g
  • 美白有效成分"傳明酸"配合. 全方位對抗黑色素, 遮蓋色斑、雀斑. 一邊可以美白關懷的有藥效、美白UV遮瑕膏.
  • 防UVSPF50+PA++++. 防晒、美白、遮瑕三合一
  • HKD 173.0
 


you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.