• TRANSINO 第一三共 肝斑美白丸 . (1日2回)
  • 对于肝斑,黄褐斑,老人斑等疗效可帮助修复,因紫外线、日晒等引起的胶质纤维紊乱的作用,是健康肌肤不可或缺的要素。同时,维生素C能帮助胱氨酸抑制黑色素的生成,促进其排泄,使肌肤白嫩。
 

  • HKD 225.0
  • 120 錠
  • HKD 440.0
  • 240錠
  • HKD 225.0
  • 120 錠
  • HKD 440.0
  • 240錠

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.