4893454004214.jpg

  • Shimmer New York Face Color Couleur 4g
  • 這些天鵝絨的色調範圍從最微妙的,柔和的中性色調到豐富的寶石色調。 此外,採用輕微珠光配方,營造出最柔和的色彩和深度反射。
  • HKD 38.0
 


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like