YANAGIYA
POMADE 男士定型髮泥

 • YANAGIYA 柳屋 POMADE 男士定型髮泥 63g
 • HKD 43.0

YANAGIYA
Repair Liquid For Hair

 • YANAGIYA Kera La Bo Repair Liquid For Hair 頭發修複液 200ml
 • 清爽 
 • HKD 78.0
 • 滋潤 
 • HKD 78.0
 • 彈性 
 • HKD 78.0

YANAGIYA
Hair Tonic

 • YANAGIYA 柳屋 Hair Tonic 綠色經典款(有香型)150ml
 • HKD 53.0

YANAGIYA
Hair Tonic

 • YANAGIYA 柳屋 Hair Tonic  髮根營養液(柑橘清香款)240ml
 • HKD 69.0

YANAGIYA
Medicated Scalp Lotion

 • YANAGIYA 柳屋 Medicated Scalp Lotion 藥用育毛蘆薈精華育毛劑 240ml
 • HKD 108.0

YANAGIYA
Medicated Acne Wash

 • YANAGIYA Medicated Acne Wash 洗面奶 140g
 • HKD 39.0


YANAGIYA
POMADE 男士定型髮泥

 • YANAGIYA 柳屋 POMADE 男士定型髮泥 63g
 • HKD 43.0

YANAGIYA
Repair Liquid For Hair

 • YANAGIYA Kera La Bo Repair Liquid For Hair 頭發修複液 200ml
 • 清爽 
 • HKD 78.0
 • 滋潤 
 • HKD 78.0
 • 彈性 
 • HKD 78.0

YANAGIYA
Hair Tonic

 • YANAGIYA 柳屋 Hair Tonic 綠色經典款(有香型)150ml
 • HKD 53.0

YANAGIYA
Hair Tonic

 • YANAGIYA 柳屋 Hair Tonic  髮根營養液(柑橘清香款)240ml
 • HKD 69.0

YANAGIYA
Medicated Scalp Lotion

 • YANAGIYA 柳屋 Medicated Scalp Lotion 藥用育毛蘆薈精華育毛劑 240ml
 • HKD 108.0

YANAGIYA
Medicated Acne Wash

 • YANAGIYA Medicated Acne Wash 洗面奶 140g
 • HKD 39.0


YANAGIYA
POMADE 男士定型髮泥

 • YANAGIYA 柳屋 POMADE 男士定型髮泥 63g
 • HKD 43.0

YANAGIYA
Repair Liquid For Hair

 • YANAGIYA Kera La Bo Repair Liquid For Hair 頭發修複液 200ml
 • 清爽 
 • HKD 78.0
 • 滋潤 
 • HKD 78.0
 • 彈性 
 • HKD 78.0

YANAGIYA
Hair Tonic

 • YANAGIYA 柳屋 Hair Tonic 綠色經典款(有香型)150ml
 • HKD 53.0

YANAGIYA
Hair Tonic

 • YANAGIYA 柳屋 Hair Tonic  髮根營養液(柑橘清香款)240ml
 • HKD 69.0

YANAGIYA
Medicated Scalp Lotion

 • YANAGIYA 柳屋 Medicated Scalp Lotion 藥用育毛蘆薈精華育毛劑 240ml
 • HKD 108.0

YANAGIYA
Medicated Acne Wash

 • YANAGIYA Medicated Acne Wash 洗面奶 140g
 • HKD 39.0© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.