• Pola WHITISSIMO Powder Foundation 亮白幹粉 14g
 • SPF30.PA+++ 能根據面部輪廓結構,只有較高的部位給予自然光澤,締造出立體倫廓妝容,輕盈透亮,不會有厚粉感覺,令肌膚容光煥發,突顯立體倫廓
 


 • HKD 130.0
 • PI
 • Refill
 • HKD 130.0
 • P2
 • Refill
 • HKD 130.0
 • N3
 • Refill
 • HKD 37.5
 • Case
 • HKD 130.0
 • PI
 • Refill
 • HKD 130.0
 • P2
 • Refill
 • HKD 130.0
 • N3
 • Refill
 • HKD 37.5
 • Case

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.