• Rohto SHIROCHASOU Face Wash Aa 白茶爽洗顏泡沫. 150g
 • 白茶潔面是精心挑選的天然成分, 輕易清除毛孔深處的污垢和油脂. 用後肌膚明亮. 自然柚子風味的緑茶香味, 方便裝按壓泵式. 泡沬豐盈柔滑.
 

 • HKD 37.5
 • Normal
 • HKD 37.5
 • Cold type
 • New 冰涼感
 • HKD 37.5
 • Normal
 • HKD 37.5
 • Cold type
 • New 冰涼感


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like