• Primavista Creamy Compact Foundation. 10g
 • 通過光線效果將肌膚表面的凹凸毛孔和陰影柔和地消除.讓你擁有無論從任何角度看都顯得明亮,柔滑和細緻的妝容
 


 • HKD 195.0
 • OC 03
 • HKD 195.0
 • OC 05
 • HKD 195.0
 • BO 01
 • HKD 195.0
 • BO 03
 • HKD 73.0
 • CASE
 • HKD 195.0
 • OC 03
 • HKD 195.0
 • OC 05
 • HKD 195.0
 • BO 01
 • HKD 195.0
 • BO 03
 • HKD 73.0
 • CASE


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like