• Majolica Majorca BROW CUSTOMIZE SWORD CUT
  • 劍型斜面尖頭圓芯設計,讓鉛筆型眉筆使用上更加順手.讓眉彩自然顯色,並且輕盈不厚重,再加上能均勻貼合眉毛的「高附著粉體配方」,就算長時間持妝、流汗也不掉色
 

  • HKD 52.0
  • BR771
  • HKD 52.0
  • BR782
  • HKD 52.0
  • BR771
  • HKD 52.0
  • BR782

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.