• MAKEUP FOR EVER SMOKY LASH . ( 6 Plum )
  • 煙燻黑睫毛膏,顏色極緻飽和能塑造豐盈的睫毛效果。能為睫毛延長及豐盈及即時捲曲睫毛。其配方加上硬度高濃密的睫毛掃,能把睫毛由根部至尾部均被睫毛液均勻覆蓋,條條分明,極緻豐盈。
 

  • HKD 240.0
    HKD 108.0
  • 6 深紫紅
  • HKD 240.0
    HKD 108.0
  • 6 深紫紅

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.