• Rohto Lycee eye washing 洗眼水
 • 溫和的三項的維化命配合粉色洗眼水, 保護眼部健康. 能去除配戴眼鏡後不適和各種細菌和污垢附著, 眼部落粧後.殘餘意外入眼內的污垢.為重要的眼部提供保癢.
 

 • HKD 62.0
 • 80ml
 • HKD 534.0
  HKD 120.0
 • 450ml
 • HKD 62.0
 • 80ml
 • HKD 534.0
  HKD 120.0
 • 450ml

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.