• Kiss Mat Chiffon Pact UV. 7g & Case
 • 配合皮脂吸収粉沫, 吸收過剰皮脂, 順滑易推, 持久保粧.
 • 凹凸補正powder配合, 輕薄貼膚, 高度遮假. 引出透明感細緻肌膚.
 • 配合BB cream 或底霜, 效果更美.
 

 • HKD 125.0
 • 02 Natural
 • HKD 125.0
 • 01 Light
 • HKD 125.0
 • 02 Natural
 • HKD 125.0
 • 01 Light

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.