• KATE Dual Liner N 眼影,眼線双用眼線筆.
  • 粗細自在勾勒的扁平筆刷眼線液結合眼影粉的雙用眼線筆。 推出展現不同粧效的2大色系。
 

  • HKD 98.0
  • EX-1 natural brown
  • HKD 98.0
  • EX-2 pearl beige
  • HKD 98.0
  • EX-1 natural brown
  • HKD 98.0
  • EX-2 pearl beige

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.