• AQUALABEL Moist Emulsion. 130ml
  • 在肌膚形成保護膜將滋潤成分完全導入至肌底,持續滋潤全新清爽型配方,質感清新不膩全新滋潤型配方,倍感滋潤。
  • (日文字原裝日本版)
 


  • HKD 160.0
  • Smooth
  • HKD 160.0
  • Moist
  • HKD 160.0
  • Smooth
  • HKD 160.0
  • Moist


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like