8801042786325.jpg 8801042786325a.jpg 8801042786325b.jpg

  • Sulwhasoo Capsulized Ginseng Fortifying Serum 35ml
  • 滋如珍人參凝時精華露
  • Ginsenisphere™賦活肌膚盈潤彈性 人參微囊Ginsenisphere™標誌著Sulwhasoo精研人參美學50年的結晶。 Macro Ginsenisphere™配合Micro Ginsenisphere™可強健肌膚彈性,由內而外深層灌注珍貴人參養分
  • 撫平深刻皺紋並提升肌膚彈性 隨著肌膚彈性流失,細紋蔓延為深刻摺痕和皺紋。此精華露正有效預防細紋延展為深刻皺紋,迅速賦活肌膚青春緊緻彈性。
  • HKD 818.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.