• Rohto MENTHOLATUM AD soft ( Heat rash cream )35g
  • 曼秀雷敦AD皮膚汗疹軟膏. 3項止搔癢治成份配合.專治汗疹、瘙癢,紅腫,皮疹,乾燥,刺激,熱的感覺,刺痛. 立時見效. 幼兒可使用.
  • *(克羅米) 溫暖神經的感覺, 減少瘙癢.
  • *(利多卡因) 削弱癢的神經功能.
  • *(苯海拉明) 停止瘙癢作用.
  • HKD 73.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.