4987241122622c.jpg 4987241122622b.jpg

  • Rohto SHIROCHASOU Face Wash Foam 白茶爽洗顏霜. 120g
  • 白茶潔面是精心挑選的天然成分, 輕易清除毛孔深處的污垢和油脂. 用後肌膚明亮. 自然柚子風味的緑茶香味.
  • HKD 55.0
 


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like