• Rohto MENTHOLATUM Acnes foaming wash. 200ml (日本版)
  • 呵護潔面防暗瘡, 含殺菌及消炎,能深入毛孔内,消除形成暗瘡、紅腫的細菌.
  • 低刺激性泡狀藥用洗颜料, 呵護暗瘡性肌膚同時能洗除餘份油脂、倒塞毛孔的污垢和黑頭.
  • 含保濕滋潤份. 誘導體維他命C配合. 用後無乾膚感.
  • 方便使用,直接泵出泡沫.
  • HKD 45.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.