4987072037522b.jpg 4987072037522.jpg 4987072037522c.jpg

  • 小林製藥 Anti-Inflammatory Analgesic NEO gel. 35g
  • 肩部疼痛由於頸部僵硬,背痛,關節痛,肌肉痛,腱炎(疼痛在手上,手腕),疼痛在肘(網球肘等),跌打損傷,扭傷
  • 使用期限 : 2019 / 02
  • HKD 64.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.