4987072032398.jpg 4987072032398b.jpg

  • 小林製藥 Throat Well Mask For Sleeping (Unscented) 立體加濕口罩 (無香料 1盒3個)
  • 與面部貼合載眼鏡的也不用擔心眼鏡產生霧氣,通氣性好,水份會隨著您的呼吸變為水蒸氣,男女通用,一次性使用。
  • PM2.5 對策. 病箘99%予防
  • HKD 29.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.