• SANA Hadanomy Collagen Cream . 100g
  • 肌飲骨膠原面霜, 超水感質的濃潤面霜, 具冰涼觸感, 給予肌膚清涼感覺。 含1000mg的微份子骨膠原、透明質酸、櫻桃及蜂蜜. 睡前使用. 給予水份及滋潤. 使睡醒後的肌膚充滿潤澤飽滿.
  • HKD 85.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.