• AQUALABEL AGING Cream EX. 25g
  • 添加具高保水力及軟化角質效果成分可重新注入水分並鎖住保濕。透過「肌按摩」3步驟法,即能發揮出最大功效,淡化眼角皺紋、法令紋,讓肌膚記憶滋潤感覺,讓肌膚柔嫩有光澤。
  • HKD 78.8
  • 0.092kg
 


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like