• SOFINA beaute Massage Foam Cleanser 活氧碳酸潔面泡沫
  • 活氧碳酸潔面泡沫. 針對血液循環欠佳、缺乏滋潤的肌膚,在潔面同時滋潤肌膚,使肌膚深層的血液循環變得活躍。含有肌芯護理成分,可保持肌膚潤澤,也能增強內部功能,預防肌膚衰老,使隨後使用的活膚露更容易滲入肌膚內層, 肌膚也變得容易上妝。
 

  • HKD 195.0
  • 補充裝 230g
  • HKD 220.0
  • 基本裝 170g
  • HKD 195.0
  • 補充裝 230g
  • HKD 220.0
  • 基本裝 170g


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like