• Utena CUPA Hot Scrub Gel. 30g
  • 鼻用温熱感凝膠, 能溶浮解鼻上的粉刺黑頭.
  • 潔面後, 抹除水份. 適量大豆粒份量,加以按摩後冲洗.
  • HKD 75.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.