• Utena everish Coal Scrub Wash. 135g
  • 炭粉末, 核桃殻粒洗浄補助成分配合, 清除餘份油脂, 毛孔內污垢和老化角質. 保湿成分配合, 予防痘痘.
  • 合成着色料無添加・微香性
  • HKD 48.0
 

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.